Övningsplatsen ver. 19.6.0.8

 • BaTMan stödjer förvaltningen av en konstruktion under hela dess livstid, från att den planeras eller tas i trafik, tills den rivs. Man kan studera varje enskild skada eller varje enskild konstruktion.

  Förvaltning - Enskild konstruktion innehåller delarna:

  Grunduppgifter

  Förvaltningsaktiviteter

  Dokument

  Konstruktionerna ska förses med grundläggande uppgifter men även inspekteras regelbundet och systematiskt för att trafikanternas krav på säkerhet och framkomlighet ska kunna uppfyllas. Vidare ska uppgifterna i BaTMan ge underlag för planering av erforderliga åtgärder för att säkerställa att ställda krav uppnås på såväl lång som kort sikt.

  För att gå vidare måste du välja/söka en anläggning/konstruktion och aktivitet eller faktarapport som du ska arbeta med. Detta görs i menyträdet här till vänster.

LaddarLaddar...