BatMan
Övningsplatsen ver. 19.6.0.8

Öppna handbok

Förvaltning - Grupper/Bestånd

BaTMan stödjer förvaltningen av en konstruktion under hela dess livstid, från att den planeras eller tas i trafik, tills den rivs. Under denna tid finns behov att på enkelt sätt kunna arbeta med ett bestånd av konstruktioner t ex vid upphandling av åtgärder för ett driftområde/upphandlingsgrupp.

Förvaltning - Grupper/Bestånd innehåller delarna:

  • Planering
  • Åtgärd

I BaTMan har vi sju olika typer av grupper:

  • Driftområde: Används för att upphandla och följa upp bla ställda egenskapskrav inom grundpaket drift.
  • Funktionsgrupp: Används för att följa upp kostnader för pågående objekt där åtgärder upphandlats med funktion.
  • Inspektionsgrupp: Används främst för att ge inspektören tillgång till en eller flera konstruktioner som ska inspekteras.
  • Projekteringsgrupp: Används främst för att ge projektörer /konstruktörer tillgång till en eller flera konstruktioner som de ska arbeta med tex grundregistrering av tekniska uppgifter, bärighet eller passageuppgifter.
  • Underhållsgrupp: Används för att följa upp kostnader för pågående objekt som har åtgärder utom S1-strategi.
  • Upphandlingsgrupp: Används för att upphandla och följa upp bla ställda egenskapskrav när ett antal konstruktioner grupperas och koppling inte finns till ett driftområde.
  • Egna grupper: Används till att skapa egna grupper.

För att gå vidare måste du antingen välja en grupp och därefter den del och aktivitet som du ska arbeta med eller också välja Planering - Konstruktionsgrupper för att skapa en ny grupp. Detta görs i menyträdet här till vänster.

LaddarLaddar...