Versionförändringar 

Nedan listas en sammanställning av förändringar som utförts till respektive BaTMan-version

BaTMan 7.0.1 2016-06-16

BaTMan 7.0 2016-05-18

BaTMan 6.2 2016-03-10

BaTMan 6.1.1 2015-12-10

BaTMan 6.1 2015-10-21

BaTMan 6.0.3 2015-09-04

BaTMan 6.0.2 2015-06-25

BaTMan 6.0.1 2015-04-20

BaTMan 6.0 2015-04-16

BaTMan 5.3 2014-06-16

BaTMan 5.2 2014-02-20

BaTMan 5.1 2013-06-13

BaTMan 5.01 2013-04-25

BaTMan 5.0 2013-04-11

BaTMan 4.4 2013-01-22

BaTMan 4.31 2012-09-25

BaTMan 4.3 2012-05-15

BaTMan 4.21 2011-10-12

BaTMan 4.2 2011-06-16

BaTMan 4.1 2011-03-10

BaTMan 4.0.1 2010-04-22

BaTMan 4.0 2010-03-18

BaTMan 3.2 2009-03-05

BaTMan 3.11 2008-06-05

BaTMan 3.1 2008-04-10

BaTMan 3.0 2007-04-26

BaTMan 2.2 2006-06-13

BaTMan 2.1 2005-12-08

BaTMan 2.0 2005-05-10

BaTMan 1.3 2004-11-12

BaTMan 1.2 2004-05-19

BaTMan 1.1 2004-04-06