Kom igång med med BaTMan  För att underlätta arbetet med verktyget BaTMan har ett antal dokument, användarhandledningar etc tagits fram som bland annat beskriver olika arbetsmoment i BaTMan.

Dokument/användarhandledning Datum
Kom igång med BaTMan 2015-12-15
 
Kom igång med BaTMan för verksamhetsrollerna Publik användare och Infosökare liten 2015-12-15
 
Kom igång med Brokontrollen 2011-09-07
 
 
Koppling av dokument i BaTMan 2015-06-10
 
Kartan i BaTMan 2015-12-10
 
Handledning BaTMan-POI till Garmin 2012-06-13