Kursverksamhet 

BaTMan erbjuder i samarbete med Trafikverksskolan ett antal utbildningar som beskriver hur förvaltningshjälpmedlet är uppbyggt samt hur det används. Utbildningarna riktar sig till personer som arbetar eller kommer att arbeta med BaTMan. Beroende på vilken roll som användaren har finns några olika utbildningar:

BaTMan e-lärande
Trafikverket tillhandahåller datorbaserade kurser som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta i BaTMan. I sju kursmoduler beskrivs bland annat vad BaTMan är, hur du kommer igång med användandet, hur verktyget kan användas för informationssökning, hur du registrerar en konstruktion mm. Kurserna är gratis och kan upprepas hur många gånger som helst.

Följande kursmoduler har tagits fram: Under 2016 kommer komplettering av ytterligare kursmoduler att utföras.

Kurserna riktar sig till dig som arbetar med förvaltningens alla moment, från dopet till utrivning. De är även lämpliga för konsulter som arbetar med registrering av tekniska data, dokument, inspektion etc.

Kurserna är tillgängliga via internet på Trafikverksskolans webbplats.
För dig som har tillgång till Trafikverkets intranät finns kurserna även på Lärtorget. Logga in och sök med begreppet 'batman' för att få träff på kurserna.

Att arbeta med BaTMan (1 dag)
Kursen 'Att arbeta med BaTMan' är en lärarledd påbyggnadskurs till de datorbaserade modulerna 1-7 enligt ovan som Trafikverket erbjuder. I kursen lär du dig genom teori och praktik att använda systemet och på så sätt får du förståelse för förvaltning av byggnadsverk.

Kursen är lämplig för dig som äger eller förvaltar konstruktioner som finns registrerade eller som ska registreras i BaTMan. Den vänder sig också till personer som ska registrera grundläggande uppgifter samt till övriga som önskar fördjupa sina kunskaper om systemet.

Broinspektion – Metodik (3 dagar)
Kursen riktar sig till personer som självständigt ska genomföra broinspektioner som allmän-, huvud- och särskild inspektion. Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna beskriva konstruktionens fysiska tillstånd samt utvärdera det funktionella tillståndet och beskriva ett åtgärdsbehov. Vidare ska kursdeltagaren kunna planera, praktiskt utföra och dokumentera inspektioner.

Genomgången kurs är ett av kompetenskraven inom Trafikverket för behöriga inspektörer.

Mera information om kurserna
Är du intresserad av någon kurs - gå in på Trafikverksskolans hemsida. Klicka i övre menyn på 'För Trafikverksanställda' eller 'För företag' och därefter 'Broar och tunnlar' för att komma till det aktuella kursutbudet. Du kan även slå en signal till Stellan Jönsson (010-124 30 50) som är kursansvarig för BaTMan på Trafikverksskolan.