Välj Anläggning/Konstruktion

Välj konstruktion via inmatning

Utförs genom att ange

·         hela konstruktionsnumret, IdNr2 eller IdNr3

·         delar av konstruktionsnumret, IdNr2, IdNr3 eller konstruktionsnamn och markera konstruktion i den dynamiska lista som presenteras

Tryck därefter  eller Retur alternativt  om du samtidigt med att du väljer konstruktionen vill visa den i BaTMan-kartan.

Observera att det endast är byggda konstruktioner som presenteras i den dynamiska listan.

Välj anläggning via inmatning
Utförs genom att hela anläggningsnumret anges och därefter  eller Retur trycks.

Välj konstruktion via Sök på kartan

Utförs genom att trycka   för att visa BaTMan-kartan. Välj konstruktion genom att först aktivera verktygsvalet   och därefter markera konstruktionen.

Välj konstruktion eller anläggning via Sök med urval
Utförs genom att trycka  och därefter via ett antal urvalsparametrar söka fram konstruktion eller anläggning. Du har möjlighet att ange fler urvalsparametrar genom att trycka på länken Avancerat urval i sidfoten.

Observera att som standard söks konstruktioner med status Byggd. Om du har behov av att söka fram konstruktioner med annan status kan du göra det i urvalsformulär som visas då du trycker på länken Avancerat urval.

Val av konstruktion eller anläggning utförs genom att trycka på länk i resultatlistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj konstruktionsgrupp

Välj konstruktionsgrupp via inmatning

Ange först typ av konstruktionsgrupp.  Därefter anges

·         hela namnet på konstruktionsgruppen 

·         delar av namnet på konstruktionsgruppen och markera konstruktionsgruppen  i den dynamiska lista som presenteras

Tryck därefter  eller Retur.

Observera att det endast är aktuella konstruktionsgrupper som presenteras i den dynamiska listan.

Välj konstruktionsgrupp via Sök med urval
Utförs genom att trycka  och därefter via ett antal urvalsparametrar söka fram konstruktionsgrupp.

Val av konstruktionsgrupp utförs genom att trycka på länk i resultatlistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj förvaltare

Välj förvaltare. Tryck därefter .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsportalen – ”Att göra”

Förvaltningsportalen ger ett stöd för Förvaltaren och visar utifrån ett bestånd av konstruktioner vad som behöver utföras eller skulle ha genomförts för att verksamhetskraven ska uppfyllas.

Här gör du ditt urval för att begränsa det resultat som visas i ”Att-göra-listan”.

·         Börja med att välja vilka konstruktioner som ska sammanställas. Du måste välja minst ett val av Ägare, Förvaltningsenhet, Förvaltare och Konstruktionsgrupp.

Endast konstruktioner som du har behörighet till kommer att visas i ”Att-göra-listan”. 


·         Därefter väljer du vilken typ av förvaltningsfrågor som ska sammanställas genom att markera en eller flera aktiviteter under respektive förvaltningskategori.


·         Tryck slutligen på  för att visa sammanställning  iAtt-göra-listan” utifrån det urval som du har gjort.