Ladda ned faktablad
Här har du möjlighet att ladda ned fakta för flera konstruktioner åt gången. Som resultat av bearbetningen får du en pdf-fil.
Rutinen består av två steg:

·         Först väljer du de konstruktioner som du vill ladda ner faktablad för

·         Därefter väljer du vilka faktauttag du vill använda

Sök/välj konstruktioner
Du kan söka fram konstruktioner endera via formulär för enkelt urval (visas som standard) eller avancerat urval (aktiverar du via länk i sidfoten).  Tänk på att

·         i det enkla urvalet kan bara byggda konstruktioner väljas

·         om du väljer att direktinmata flera knr eller IdNr2 ska de separeras med ”,”

·         försöka begränsa antal konstruktioner med tanke på bearbetningstid och storlek på pdf-fil.

Ange först dina urvalsparametrar och tryck på . De konstruktioner som du vill ladda ner faktablad för markerar du i ’kryssrutan’ vänstermarginalen under Sökresultat. Tryck sedan på  för att välja konstruktionerna. Pilen är placerad efter sökresultatet.

Du har nu möjlighet att utföra flera utsökningar och val av konstruktioner innan du går vidare genom att trycka .

 

Välj faktauttag
Genom att markera i ’kryssrutan’ i vänstermarginalen väljer du vilka faktauttag som det ska skapas en pdf-fil för.

Saknar du ’kryssruta’ för något faktauttag innebär det att du inte har behörighet till just det uttaget.

Du har möjlighet att välja hur bilder och dokument ska hanteras i den genererade pdf-filen.

·         ’Utan bifogade bilder/dokument’ innebär att du från pdf-filen inte kan förstora en bild eller öppna ett digitalt dokument.

·         ’Bilder i full storlek’ innebär att bilder även visas i full storlek i pdf-filen.

·         Gör du inget av ovanstående val så kan du från pdf-filen visa bild i full storlek samt öppna digitalt dokument.

Då du trycker  startas generering av en pdf-fil som innehåller ett eller flera faktauttag beroende på ditt val.

 

Resultat
Som resultat visas en pdf-fil per konstruktion som ingår i körningen.

Du har möjlighet att öppna eller spara ner filen på disk genom att klicka på länken för filnamn.

Med hjälp av ’Hämta filer’ har du möjlighet att komprimera (’zippa’) filen så att den tar mindre plats.