Publika rapporter

Denna sida kommer att omarbetas. För närvarande finns följande information att ta del av:

Information Trafikverkets konstruktioner

POI till Garmin-navigator

Om du har behov av att läsa in koordinater (POI) från BaTMan till en Garmin-navigator så maila BaTMan HelpDesk, batman@trafikverket.se.
Beskriv vilken förvaltare eller konstruktionsgruppstyp och namn på konstruktionsgrupp som du är intresserad av.